Hastanemiz
Ana Sayfa  ›  Hastanemiz
   

Hastanemiz, bölgemizin ve kentimizin nüfus, sosyo kültürel dağılım, kolay ulaşım, otopark ve kolay büyüyebilme imkanları göz önüne alınarak Karşıyaka Bölgesi’nde 30.000 m2 arazi üzerine kurulmaktadır. 6 kat ve yaklaşık 22.000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermekte olan hastanemizin teşhis ve tedavi bölümlerinde staff (tam gün çalışan) hekimlerimiz tüm branşlarda poliklinik hizmeti vermektedirler.

Hastanemizin inşaatı ulusal standartlara tam uyumun yanı sıra, standart AIA (American Institute of Architects) Hastane Binaları Rehberine uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 

İş akışları, sektörde saygınlığı tartışılmaz olan JCI (Joint Commission International) Akreditasyon Standartları çerçevesinde düzenlenen Kent Hastanesi, faaliyete geçtikten çok kısa sürede akreditasyon başvurusunu yapmıştır ve 2006 yılında ilk defa akredite olmuştur, 2012 yılında akreditasyon sertifikası yenilenmiştir. Bu amaçla sürdürülen hazırlık çalışmalarında yurtdışından danışmanlık ve eğitim hizmetleri alınmaktadır.Bu amaçla sürdürülen hazırlık çalışmalarında Joint Commission'dan doğrudan danışmanlık ve eğitim hizmetleri alınmaktadır. Ayrıca Kent Hastanesi Mayo Clinic arasında imzalanan danışmanlık anlaşması gereği medikal personelimiz Mayo'dan eğitim ve eleman değişimi programlarına gerçekleştirmektedir. 

Görüntüleme hizmeti sunmak amacı ile magnetik rezonans, bilgisayarlı spiral tomografi, dijital floroskopi, mamografi, direkt röntgen, renkli doppler ultrasonografi gibi cihazlardan alınan imajlar dijital ortamda (PACS) tüm hekimlerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Koroner anjiografi, nükleer tıp, kemik densitometresi gibi uygulamaları da yine dijital olarak arşivlenerek, hem hastane içinde hem de gerek duyulduğu zamanlarda yurtiçi ve yurtdışı hekimlere güvenli iletişim ortamlarında gönderilmektedir.

 

Biokimya, hematoloji, mikrobiyoloji ve hormon testlerinin yapılacağı laboratuvarlarda test kitlerinin seçiminde kalite onayı esas alınacaktır. Kalite güvencesi kuralları uygulanacak olan laboratuvarlarımızda güvenilir sonuçlara ulaşmak temel ilkemizdir.

Kardiolojik tanı bölümümüzde, EKG, Holter, EKO, Eforlu EKG gibi cihazlarla teşhis imkanları sağlanacaktır. Koroner anjiografi, anjioplasti, stent, pace-maker gibi işlemlerin yapılabileceği girişimsel kardioloji bölümümüz, yoğun bakım ve ameliyathaneler ile direkt bağlantılı olarak çalışmaktadır.Çift koridor (steril, yarı steril) sistemi ile düzenlenen ameliyathaneler bölümündeki 6 adet operasyon odasında, laminar-flow hava akımı, hepa filtrasyon ve pozitif basınç altında tam sterilizasyon sağlanacak ve clean room standartları kısa periodlarda yetkili kuruluşlarca test edilmektedir.

Kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan 2 adet 55 m2 büyüklüğündeki ameliyathanenin yanı sıra mikroskop altında operasyonların da rahatça yapılabileceği 5 adet 48 m2 büyüklüğünde ameliyat odası eklenmiştir.

Ameliyathaneler ile yatay bağlantılı olarak planlanan 4 adet yoğun bakım ünitesinde, 24 normal 6 yeni doğan bakım olmak üzere toplam 30 yatak bulunmaktadır ve bu ünite yüksek teknolojik ürünler ile hizmet vermektedir. Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarımızın tüm tıbbi değerleri, hastane network sistemimiz ile kendi hekimlerinin de izlenimine açık olacaktır. 

 

Yoğun bakım, acil gözlem gibi dışarıdan ziyaretçi girişi yapılamayacak ünitelerdeki hastalarımız, kameralar aracılığıyla sürekli görüntülenerek ve ilgili hekimler tarafından hasta yakınlarına gerekli bilgiler düzenli olarak aktarılmaktadır.

Hastanemizde, 2 adet doğumhanede, hamilelerin doğum öncesi ağrılı dönemlerini hava ve basınçlı su altında daha rahat geçirebilmelerine olanak sağlayacak jakuziler bulunacaktır. 

Ayrıca, tüm doğum hizmetlerinin ev ortamında verileceği 2 özel doğum odası (LDRP) bulunmaktadır.

Gerekli durumlar için bu bölümlerden ameliyathanelere direkt geçiş imkanı sağlanmaktadır. Bebek bakım ünitesinde, yeni doğanların her türlü rutin ve acil müdahalelerinin yapılabileceği 6 adet yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve transport küvezi bulunacaktır. Hasta odalarında hemşire ile direkt haberleşmeyi sağlayan hemşire çağrı sistemi, merkezi tıbbi gaz sistemi, hastanın her türlü pozisyonunu kendi kendine almasına imkan verecek mikroişlemcili elektronik hasta yatakları bulunmaktadır.

Hastanemizde; 87 adet standart oda, 10 adet suit oda, 1 adet VIP suit oda, 17 adet çift kişilik oda olmak üzere toplam 132 hasta yatağı ile 24 yoğun bakım yatağı ve 6 Yeni Doğan Yoğun Bakım kuvözü bulunmaktadır. Odalarımızda interaktif TV, bilgisayar ve internet altyapısı olup hasta ve yakınlarının tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Kent Hastanesi’nin tüm sağlık personeli ve diğer çalışanları, hastalar arasında hiç bir ayırım gözetmeden hizmet sunmayı ilke edinerek hizmet vermektedir. Her hasta bizim için özeldir ve hastanın memnun ayrılmasını sağlamak görevimizdir.

Kent Hastanesi çalışanları, Kent Sağlık kültürünün özünü oluşturan dürüstlük, güven, güler yüzlülük ilkesinden ayrılmadan hasta ve yakınlarına hizmet verme bilincini taşımaktadır.